Projekty

Projekt "Můj dospělý život"
(2022-1-CZ01-KA122-ADU-000079912)
 
Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ se zaměřuje na:
 
1. osvětu v oblasti vztahů a sexuality lidí s mentálním postižením 
2. volný čas lidí s mentálním postižením
3. podporu osob pečujících o lidi se zdravotním znevýhodněním
 
V rámci projektu plánujeme uskutečnit výjezdy našich pracovníků celkem do 4 organizací ve 4 různých zemích. Za pomoci tzv. stínování (job-shadowing) chceme sesbírat informace a podněty pro vytvoření materiálů jako jsou Protokol sexuality, edukační materiály pro uživatele v oblasti osvěty, poradenství a plánovaného rodičovství, portfolio služeb naší organizace určených pečujícím osobám (např. konzultace, poradenství), manuál pro práci s pečujícími osobami, metodiku pro práci s lidmi s mentálním postižením v oblasti trávení volného času a další.
 
Doba trvání projektu je od 1. 9. 2022 do 29. 2. 2024.
 
Realizované mobility:
17. 1. - 20. 1. 2023 (A.R.C.I.L., Portugalsko), téma: osvěta v oblasti vztahů a sexuality lidí s mentálním postižením, celkem 3 mobility  
13. - 16. 2. 2023 (Theotokos Foundation, Řecko), téma: osvěta v oblasti vztahů a sexuality lidí s mentálním postižením, celkem 3 mobility  
28. 8. -  31. 8. 2023 (Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", Lotyšsko), téma: volný čas lidí s mentálním postižením, podpora osob pečujících o lidi se zdravotním znevýhodněním, celkem 3 mobility 
2. 11. - 5. 11. 2023 (Lebenshilfe Tirol gemGmbH, Rakousko),téma: volný čas lidí s mentálním postižením, podpora osob pečujících o lidi se zdravotním znevýhodněním, celkem 3 mobility 
 
 
Podrobnosti k projektu (AJ verze) najdete zde.
Zajímají-li vás konkrétní výsledky mobilit či celého projektu, nebo máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte koordinátora projektu, Petru Snohovou: snohova@rytmusvychod.cz, 730 525 127.
 
 
Přístupná společnost

Co to je?

Je to společný projekt, na kterém budeme čtyři roky pracovat s „Rytmusem - od klienta k občanovi“ a „Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice“. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nám poskytla finanční příspěvek z fondů EHP a Norska. . Finance použijeme na organizaci vzdělávacích kurzů. Budeme usilovat o přístupnější společnost pro všechny. Projekt je součástí programu „Active Citizens Fund“, který podporuje i další neziskové organizace. Projekt se oficiálně jmenuje „Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“. Aby byl název srozumitelnější pro všechny, začali jsme mu říkat „Přístupná společnost“.

Co chceme?

 • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích věděli, jak poskytovat srozumitelné informace.
 • Aby lidé s postižením měli informace, které jim pomohou rozhodovat se.
 • Aby se lidé s mentálním postižením mohli zapojit do rozhodování úřadů a dalších institucí.
 • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích zapojili lidi s mentálním postižením do plánování a rozhodování důležitých věci.
 • Aby veřejnost vnímala lidi s mentálním postižením jako rovnocenné občany.

Jak to uděláme?

 • Budeme organizovat kurzy pro lidi s mentálním postižením. V kurzech se naučí, jak mluvit před lidmi,
  jak vyjádřit svůj názor, co jsou lidská práva a jak mohou pomoc ostatním.
 • Budeme také učit lidi na úřadech, jak připravit informace ve snadném čtení a jak do přípravy zapojit
  lidi s mentálním postižením.
 • Budeme zkoušet spolupráci lidí s mentálním postižením a kanceláře ombudsmana. Na základě
  spolupráce vytvoříme metodiku. Metodika je návod na spolupráci instituce a lidí s mentálním
  postižením. Napíšeme v ní, co funguje a co nefunguje. Metodiku pak budou moci použít další úřady a
  instituce.
 • Vytvoříme kampaně s cílem zlepšit pohled veřejnosti na lidi s mentálním postižením.

Zajímá Vás tento projekt? Podívejte se na webové stránky "Přístupná společnost".
Máte otázky nebo byste s námi rádi spolupracovali?
Ozvěte se Haně Kombercové, koordinátorce projektu Přístupná společnost.
Tel: 777 922 139
E-mail: kombercova@rytmusvychod.cz

 

Pracuji, bydlím, žiji

Cyklus fotografií, ve kterém se představuje 13 inspirativních žen a mužů, kteří žijí mimo škatulku svého zdravotního znevýhodnění.

Výstava představuje zajímavé lidi a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají k zamyšlení. Cílem výstavy je ukázat, že navzdory vážným zdravotním obtížím je možné vést plnohodnotný a spokojený život.

Autory fotografií jsou Jindřich Beneš a Veronika Oliva.

V prvním roce výstava putovala po 5-ti městech Pardubického kraje a na všech místech fotografie a opravdové příběhy sklidily velké nadšení. Aktuální konání výstavy zjistíte na www.rytmusvychod.cz

Tisk fotografií a zajištění slavnostních vernisáží bylo financováno díky podpoře získané na Burze Filatropie.

Karel: „Bydlím v domově pro osoby se zdravotním postižením. Do svých 49 let jsem neměl pracovní zkušenost a chodit z areálu domova ven jsem mohl jen s doprovodem. Teď je to jinak. Roznáším už několik let za každého počasí letáky. Mám radost, když při roznášce potkávám známé a oni vidí, jak pracuji. Cítím se důležitý.“

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 777 222 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět