Pro koho tu jsme

Rytmus Východní Čechy se zabývá podporou lidí se znevýhodnění, zejména lidí s mentálním postižením, ve všech oblastech jejich života. V rámci sociální rehabilitace pomáháme našim klientů s hledáním a udržením práce na volném pracovním trhu, s realizací samostatného bydlení v co nejvyšší možné míře a zvyšováním dovedností potřebných k co největší samostatnosti. Našim cílem je pomoct lidem se znevýhodněním žít běžný život.

Jsme tu pro:

  • lidi se zdravotním postižením z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání
  • lidi s mentálním postižením z Pardubického kraje, kteří potřebují podporu při rozvoji dovedností vedoucích k samostatnému bydlení
  • zájemce o kurzy, kteří chtějí zvyšovat své dovednosti nebo se učit nové věci
  • rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb
  • zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo chtějí zaměstnat uživatele našich služeb
  • odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním znevýhodněním

Poskytujeme podporu v rámci služby sociální rehabilitace dle zákona o sociálních službách. 

 

Doba poskytování služby sociální rehabilitace je od 8:00 do 16:00 hodin

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 777 222 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět