Sexualita

K uživatelům služby přistupujeme s respektem k jejich potřebám. Patří k tomu i oblasti sexuality a intimity, které jsou podstatnou součástí lidského života. Věříme, že každý člověk je sexuální bytost, má sexuální identitu a právo na prožívání vlastní sexuality, nehledě na míru a charakter svého postižení.

Našim klientům poskytujeme osvětu a poradenství v oblasti intimity, sexuality a partnerských vztahů a věříme, že tím jim napomáháme spoluutvářet bezpečný a srozumitelný prostor, který je ohraničen společenskými a zákonnými normami a pravidly.

Pro rodiče a blízké osoby našich uživatelů pořádáme přednášky a poskytujeme poradenství.

Více informací Vám poskytne Lenka Bigmore
Mobil: 730 518 511
Email: bigmore@rytmusvychod.cz